LPH

                                                                                                                                                                             

             Filtrácia leteckých palív
 
 
 
hikelok
Filter typ VFC
mikrofilter, filter separátor pre letecké palivo s prietokom 110 lit/min.
Mikrofilter typ MF
prvostupňová filtrácia leteckého paliva
Filter - Separátor typ FW
finálna filtrácia leteckého paliva v prevedení stacionárnom alebo mobilnom.
Filter - Monitor typ FFM
 

Koalescentné vložky typ D

Koalescentné vložky typ K

Koalescentné vložky typ P

Koalescentné vložky typ Y

Separačné vložky typ 60

Monitor 2"

Monitor 6" typ MI

Monitor 6" typ MOVFC


Monitorovacie prístroje

Laserový monitor nečistôt ACM 20 Laserový monitor nečistôt Icount
Monitor voľnej vody AFGUARD Monitor diferenčného tlaku DPGUARD