novinky

                                                                                                                                                                             

                                    Novinky
 
 
 
hikelok

                  Divízia filtrácie Parker Hannifin Ltd. uviedla na trh nový generátor dusíka s požadovanou

čistotou plynu  >99 %  a výstupným tlakom do 7 bar. Kapacita generátora je 60 lit/minutu dusíku, čo je náhrada plynu z tlakovej flaše pri dvojhodinovom odbere.

Zariadenie je určeny pre nové výkonné LC/MS chromatografické prístroje.

 

                UHPZN2  laboratorné dusíkové generátory s čistotou plynu 99,9995%.

                              

               Prístrojové skrinky - sú určené pre snímače tlaku vo vyhotovení pre 1,2 a 3 prístroje.
         
 Skrinky sú vyrobené zo spevneného sklolaminátu vo vyhotovení pre základné a nebezpečné prostredie a dodávajú sa podľa požiadavok odberateľa
           s elektrickým ohrevov, s tepelnou izoláciou spolu s prístrojovou ventilovou súpravou a pripojovacími skrutkovaniami pre impulzné rúrky. Všetky skrinky majú            potrebné certifikáty pre chemický, plynárenský priemysel a rafinérie.