regtlaku

                                                                                                                                                                             

              Regulátory tlaku a prietoku
 
 
 
hikelok
  Regulátory tlaku - analytické
regulátory tlaku pre analytické a laboratórne zariadenia.
AVR3 a AVR4
regulátory tlaku s parným a elektrickým ohrevom
ABP1, ABP3
back pressure regulátory pre analytické obvody

UHP regulátory tlaku
pre mikroelektronický priemysel

 


Regulátory tlaku PORTER
regulátor tlaku pre nízke prietoky
Change Over - prepínacia jednotka
slúži na automatické prepínanie záložných tlakových fliaš
Presné regulátory prietoku
určené na regulovanie malých množstiev od 1sccm

Hmotnostný regulátor prietoku PORTER
elektronicky hmotnostný regulátor

 

Presné prietokomery
laboratorné a analytické prietokomery