stlaceny_vzduch

                                                                                                                                                                             

              Úprava stlačeného vzduchu
 
 
 
hikelok
Koalescentné filtre Balston
koalescentné filtre na stlačený vzduch s účinnosťou 99,999% obsahujúci mechanické nečistoty väčšie ako 0,01μm,olejové pary a vodu.
Koalescentné filtre Domnick Hunter
koalescentné filtre na stlačený vzduch s účinnosťou 99,999% obsahujúci mechanické nečistoty väčšie ako 0,01μm,olejové pary a vodu.
Koalescentné filtre EWO
koalescentné filtre na stlačený vzduch s účinnosťou 99,999% obsahujúci mechanické nečistoty väčšie ako 0,01μm,olejové pary a vodu do pracovného tlaku 60 bar.

 

   

 

Balston membránový sušič
s rosným bodom -40° C. Zariadenie navyžaduje pripojenie na elektrickú energiu.
Balston PSA sušič

s rosným bodom -73° C.
Zariadenie sa dodáva ako komplet technologická jednotka.


Sušiče vzduchu Domnick Hunter
s rosným bodom -70° C. Kapacita zariadenia je od 34m³/hod do 1189m³/hod.

 

Sušiče vzduchu Hiross
vymrazovacie sučice vzduchu.Kapacita zariadenia je od 12m³/hod do 360m³/hod.

 

Chladiace jednotky HIROSS Chladiče stlačeného vzduchu a plynov