ventily

                                                                                                                                                                             

                Prístrojové ventily
 
 
 
hikelok
  Ihlové ventily typ SN6
Uzatváracie ihlové ventily pre kvapalné a plynné média.
Pracovný tlak : 414 bar
Prac.teplota : do 371 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Ihlový ventil typ NP6
Uzatváracie a regulačné ihlové ventily s tesnením pod závitom.
Pracovný tlak : 414 bar
Prac.teplota : do 371 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Ihlový ventil typ V
Uzatváracie a regulačné ihlové ventily s tesnením nad závitom.
Pracovný tlak : 345 bar
Prac.teplota : do 232 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Ihlový ventil typ U
Uzatváracie a regulačné ihlové ventily s tesnením pod závitom pre vysokoteplotné aplikácie.
Pracovný tlak : 414 bar
Prac.teplota : do 635 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Ihlový ventil typ PV
Uzatváracie ihlové ventily s priamym vrtaním pre silne znečistené látky.
Pracovný tlak : 414 bar
Prac.teplota : do 204 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316

Páčkový uzatvárací ventil typ VQ
Uzatváracie páčkové ihlové ventily pre plynné a kvapalné média.
Pracovný tlak : 21 bar
Prac.teplota : do 93 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Presné viacotáčkové regulačné ventily
Viacotačkový ventil typ HR
Viacotáčkový regulačný ihlový ventil pre presné veľmi presné a opakovateľné nastavenie prietoku.
Pracovný tlak :do 138 bar
Prac.teplota : do 149 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Viacotačkový ihlový ventil typ N
Viacotáčkový regulačný ihlový ventil pre presné a opakovateľné nastavenie prietoku.
Pracovný tlak :do 138 bar
Prac.teplota : do 149 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Guľový ventil typ B
Guľové dvoj a trojcestné uzatváracie ventily.
Pracovný tlak : 414 bar
Prac.teplota : do 232 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Guľový ventil typ MB
Guľové dvoj a trojcestné uzatváracie ventily pre nízke pracovné tlaky.
Pracovný tlak :do 206 bar
Prac.teplota : do 149 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316

Guľový ventil typ HB
Guľové dvoj a trojcestné uzatváracie ventily pre vyššie pracovné tlaky.
Pracovný tlak :do 689 bar
Prac.teplota : do 204 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316

Guľový ventil typ PR
Uzatvárací ventil typu "Plug" pre všeobecné použitie.
Pracovný tlak: do 207 bar
Prac. teplota : do 232 stup. C
Materiál: nerezová oceľ 316
Guľový ventil typ SWB
Uzatváracie výklopné guľové ventily so závitovým alebo privarovacím pripojením.
Pracovný tlak :do 172 bar
Prac.teplota : do 316 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Elektrické a pneumatické pohony
Elektrické a pneumatické pohony na guľové ventily.
Pracovný tlak : 4 -10 bar
Napájacie napätie: 12,24V =,  24, 230V/ 50 Hz
Guľové ventily Hi Pro
Hi-Pro uzatváracie guľové ventily sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v chemickom a energetickom priemysle.
Pracovný tlak: do 689 bar
Pac. teplota : do 232 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Vzorkovacie ventily typ BP
Ihlové vzorkovacie a odkaľovacie ventily.
Pracovný tlak : do 689 bar
Prac.teplota : do 454 stup.C
Materiál: Nerezová oceľ 316
Spätný venti typ C
Spätné ventily pre plynné a kvapalné média.
Otvárací tlak : 0,02 - 7 bar
Pracovný tlak :do 414 bar
Prac.teplota : do 204 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Spätný ventil typ CO
Spätné ventily pre plynné a kvapalné média s vysokou tesnosťou pre chemický a farmaceutický priemysel.
Otvárací tlak : 0,02 - 7 bar
Pracovný tlak :do 414 bar
Prac.teplota : do 204 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Prístrojový filter typ F
Priamy prístrojový filter na ochranu meracích prístrojov.
Veľkosť zachytených častíc: 1,5,10,50,100,250 a 450 mikrometrov
Pracovný tlak :do 414 bar
Prac.teplota : do 204 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Prístrojový filter typ FT
T-prístrojový filter na ochranu meracích prístrojov.
Veľkosť zachytených častíc: 1,5,10,50,100,250 a 450 mikrometrov
Pracovný tlak :do 414 bar
Prac.teplota : do 204 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316
Odberné vzorkovacie nádoby
Vzorkovacie odberné nádoby s uzatváracími ventilami o objemu
75 - 3785 cc.
Pracovný tlak :do 124 bar
Prac.teplota : do 204 stup. C
Materiál : nerezová oceľ 316, hliník
Poistný ventil typ HPRV
Poistný prístrojový ventil nastaviteľný v pracovnom rozsahu podľa typu pružiny od 10,3 do 413 bar.
Poistný ventil je certifikovaný podľa eurovskej normy PED.

PFA/PTFE ventily
Uzatváracie a regulačné ventily z PTFE/PFA pre ultra čisté výrovné prevádzky alebo vysoko korozívne látky.

Technical Valve Guide
Technický buletín výpočtu ventilov a chemickej odolnosti použitého materialu vo ventiloch.
Elektromagnetické ventily
Elektromagnetické ventily
pre automatizačné a riadiacé obvody.