Adresa spoločnosti :

     REGULA SERVIS s.r.o.
    Šustekova 5, 851 04 Bratislava

    IČO : 358 46 119        
    DRČ : SK 2020 2165 50

 

     Prevádzka spoločnosti :

     REGULA SERVIS s.r.o.
    Racova 10, 841 03 Bratislava
    tel: ++421 2 33 88 93 86
     Email: regulaservis@regulaservis.sk

 

Kontaktné údaje:

Divízia prístrojovej techniky        Email: mchmara@regulaservis.sk
                                               tel: ++421 2 645 36 812
                                                     ++421 905 693 767

Divízia filtrácie                            Email: filter@regulaservis.sk
                                               tel: ++421 2 645 36 812
                                                     ++421 0903 417 513

Divízia filtrácie LPH                     Email: Email: mstaron@regulaservis.sk
                                               tel: ++421 2 645 36 812
                                                     ++421 905 787 996

Kde nás najdete

 


     Zväčšiť mapu